Dodatno zdravstveno zavarovanje


Nič v življenju ni bolj pomembno kot zdravje in tega se mnogi premalo zavedajo. Večina njih se tega zave, ko resno zbolijo in rabijo pomoč zdravnika. Žal pa niso redki primeri, ko pacient vstopi v ambulanto družinskega zdravnika le ta pa ugotovi, da imetnik zdravstvene kartice nima urejeno dodatno zdravstveno zavarovanje, kar pomeni, da bo moral pacient plačati določen odstotek stroškov storitve pri zdravniku ali zobozdravniku. Če je dodatno zdravstveno zavarovanje urejeno pa zdravljenje plača Zavod za zdravstveno zavarovanje in izbrana zavarovalnica. Obvezno zdravstveno zavarovanje namreč ne krije vseh stroškov zdravljenja (razen pri otrocih, šolarjih in pri določenih boleznih). Zato je pomembno, da si dodatno zdravstveno zavarovanje uredite oziroma preverite, če imate le to pravilno urejeno še predno bo prepozno!

Obvezno zdravstveno zavarovanje krije približno 70 odstotkov stroškov, preostalih 30 odstotkov pa dodatno zdravstveno zavarovanje. V kolikor slednjega nimate urejenega in se težje poškodujete ali zbolite, vas teh 30% lahko drago stane! V primeru, da nimate sklenjenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, boste za operacijo zamenjave kolka doplačali nekaj več kot 945 evrov (10% cene operacije), za 14 dnevno zdravljenje v zdravilišču pa več kot 1.800 evrov (90%).

V Republiki Sloveniji so šoloobvezni otroci in mladostniki zdravstveno zavarovani preko staršev, če imajo urejen status dijaka ali študenta oziroma do dopolnjenega 26. leta starosti. To pomeni, da si bodo morali vsi, ki so starejši od 26. let in imajo status študenta, kljub temu urediti dopolnilno zdravstveno zavarovanje pri eni od zavarovalnic: Triglav zdravstvena zavarovalnica, Vzajemna ali Adriatic Slovenica.

Cena dodatnega zdravstvenega zavarovanje

Ker cena tudi pri zavarovanjih igra pomembno vlogo si poglejmo katera izmed treh največjih zavarovalnic v Sloveniji, ki ponujajo dodatno zdravstveno zavarovanje je najcenejša:

 

Cena dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
ZavarovalnicaMesečna premijaMesečna premija s 3% popustom
Vzajemna28.62 EUR27.76 EUR
Triglav zdravstvena zavarovalnica29.42 EUR28.54 EUR
Adriatic Slovenica29.38 EUR28.50 EUR

Iz tabele tako lahko razberemo, da je na dan 1.7.2013 najcenejše dodatno zdravstveno zavarovanje ponujala Vzajemna, pri kateri osnovna mesečna premija znaša 28,62 oziroma 27,76 z vključenim 3-odstotnim popustom.